Vdechujeme ráz krajině a zahradám. Vytváříme prostor, který má smysl i cíl.

O/ O nás

Pohled na kancelar

Filozofie ateliéru

Zabýváme se skutečnou krajinářskou architekturou. Ať se jedná o parky, veřejné prostory ve městech nebo o rodinné zahrady, naše práce bude vždy víc než pouhá dekorace. Pomocí zeleně a dalších prvků vytváříme prostor, který má předem jasně daný cíl.

Klademe důraz na spolupráci mezi jednotlivými obory, které do procesu návrhu krajinářské a zahradní architektury vstupují. Výsledek pak funguje jako celek, jehož každá část přesně plní svěřenou roli, a kde jsou s ohledem na prostředí použité vždy nejvhodnější materiály, technologie a vegetace.

Čemu se věnujeme

  • návrhy veřejných prostor
  • návrhy zahrad, parků a krajinářských úprav
  • zpracování územně plánovací dokumentace
  • pasporty zeleně a průzkumy

Naše zkušenosti

Od roku 2002, kdy ateliér vznikl, za sebou máme desítky velmi různorodých zakázek. Vedle tradičních projektů jsme oborovou všestrannost předvedli např. i na projektech se specifickým krajinářským nebo ekologickým zadáním včetně rekonstrukce lesů a rybníků nebo revitalizace kalové laguny.

Svou činnost neomezujeme pouze na českou scénu. Máme také mezinárodní zkušenosti ze soutěžních návrhů a projektů ve Švýcarsku, Německu, na Slovensku nebo v Maroku. Častá spolupráce se zahraničními ateliéry nás inspiruje a otvírá nám nové pohledy na zahradní architekturu.

Co pro vás zajistíme

  • projekční činnost
  • konzultace
  • pomoc s výběrem dodavatelů
  • odborný dozor při realizaci projektu

Rádi vám řekneme víc.         Zavolejte nám na +420 608 235 674 nebo nám napište. Probereme s vámi specifika vašeho projektu a navrhneme možnosti spolupráce.

V/ Výzkum

Naše práce je úzce spjata s mnoha vědními obory (např. geologií, botanikou, entomologií nebo ekologií). Abychom vždy vycházeli z jejich nejnovějších poznatků a drželi s vědou krok, aktivně se zapojujeme také do výzkumných projektů. Věnujeme se např. tématům jako trvale udržitelný rozvoj a nebo letničkové záhony z přímého výsevu.

Ochrana, obnova a rozvoj zeleně v současném urbanizovaném prostoru

V rámci tohoto projektu jsme se ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví zabývali principy trvalé udržitelnosti.

Použitelnost krátkověkých prvků květinového dekoru ve veřejném prostoru

Společně s Ondřejem Fousem a dalšími kolegy jsme zjišťovali použitelnost autorské krátkověké výsevné směsi určené původně na louky olympijského parku v Londýně.

K/ Kontakt

Ing. Štěpánka Šmídová
Prvního pluku 320/17 (4. patro)
186 00 Praha 8 - Karlín

T: +420 608 235 674

Napište nám