SL / Reference

Projekt (Veřejné)

Hradby v Žatci

Studie Hradby v Žatci řeší prostor kolem hradeb historického jádra města. Jedná se o svahy pod hradebními a opěrnými zdmi po obvodu památkové zóny města. Návrh definuje pod hradbami centrální místa, která propojuje logickou okružní stezkou a návaznou sítí cest napojených na okolí. V místní centrech by se měl v budoucnu odehrávat veřejný život obyvatel města.

Ve studii jsme řešili uspořádání cest, mobiliáře, osvětlení a zeleně v celkovém konceptu a jednotné materiálové linie. Během práce jsme v území hledali silné charaktery, určili problémová místa a našli způsoby zpřístupnění a zapojení do okolní struktury města tak, abychom zároveň vyhověli principům památkové péče. Celkový návrh bude sloužit k postupné realizaci záměru, který je v dlouhodobém plánu rozdělen na tři etapy.

Lokalita

Žatec

Datum projektu

Studie 2019

Klient

město Žatec

Generální projektant

Šmídová Landscape Architects, s.r.o.

Provedené práce

Studie

Spolupráce

RNDr. David Hořák, PhD., katedra ekologie PřF U

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám