SL / Reference

Studie

Jezero Medard

Oblast u jezera Medard vznikla zatopením bývalého povrchového lomu, přičemž současné jezero vytváří významný vizuální prvek celého území a díky vysoké kvalitě vody nabízí celé množství volnočasových aktivit.

Celé řešené území se nachází na zvlněném terénu s poměrně dalekými výhledy, proto považujeme za důležité propojení tohoto místa s okolím. Okolní příroda je pro nás zároveň vodítko, co se v místě vyskytovalo před změnou krajiny v důsledku těžby a k čemu krajinu chceme opět navrátit.

Proto krajinu neřešíme jen pro lidské potřeby, ale vnímáme jako zásadní zvýšení celkové biodiverzity, a tudíž vytvoření podmínek pro život dalším živočichům. Navrhovaná vegetace je proto založena právě na geograficky původní vegetaci, a to i v úrovni bylinno-travního patra. Vytváříme tak prostor s velmi přírodním charakterem a úzkým vztahem k okolní přírodě.

Součástí projektu je i komplexní zástavba, která navazuje na břehovou linii jezera. V územím tak vznikají dvě kosterní linie – vlastní promenáda a hlavní příjezdová cesta u lesa. Na komunikace pak navazují budovy hotelu, restaurace a ubytování spolu s rekreačním zázemím.

Lokalita

Habartov, okres Sokolov

Datum projektu

studie 2019

Klient

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. /SUAS/

Generální projektant

Bogle Architects

Provedené práce

krajinářská architektura

Spolupráce

vizualizace: Bogle Architects

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám