SL / Reference

Studie

Kulturní dům Neratovice

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce kulturního domu a úprava jeho bezprostředního okolí. Změna tváře socialistického centra na současnou otevřenou radnici a kulturní prostory splňující dnešní požadavky a jde ruku v ruce s úpravou parteru objektu. Náš návrh se zaměřuje na přetvoření třech hlavních vstupních předprostorů do objektu – jednak vstupní piazzetty do městského úřadu, dále pak přednímu a zadnímu vstupu do kulturního centra. V návrhu je kladen důraz jak na hospodaření s dešťovou vodou, tak na výsadby řešené soudobými technologiemi zabezpečující kvalitní vývoj jedinců.

Lokalita

Neratovice

Datum projektu

studie 2019

Klient

město Neratovice

Generální projektant

ov architekti s.r.o. / Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, spolupráce: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Věra Fišerová, Ing. arch. Magdalena Havlová, Ing. arch. Jakub Neumann, Ing. arch. Jan Stibral

Provedené práce

krajinářská architektura

Spolupráce

vizualizace: Ing.arch. Michal Sljusar

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám