SL / Reference

Projekt (Veřejné)

Obnova Podzámecké zahrady v Kroměříži

Hlavním cílem projektu je obnova vybraných prvků krajinářské památky nacházející se u Arcibiskupského zámku v Kroměříži a celková revitalizace rozvětveného systému vodních toků. Nedílnou součástí řešení je zachování a stabilizace současné podoby zahrady, která vznikala kontinuálním vývojem a postupným vkládáním nových prvků různých slohových období. Vodotečím a vodním plochám je navracena zpět jejich původní podoba s doplněním prvků nezbytných k jejich fungování. Součástí je i projekt restaurátorské obnovy historického objektu Pompejánské kolonády a nedaleké kamenné kruhové kašny. Práce na projektu vyžadovala studium vstupních podkladů včetně obsáhlé sbírky historických fotografií. Podkladem byly také odborné stavebně-technické průzkumy a laboratorní analýzy, stejně tak jako konzultace s odborníky z různých oborů, na čemž si zakládáme.

Součástí je i návrh revitalizace chovných zařízení vodního ptactva včetně autorského designu modulárních budek pro vodní ptáky. Na několika místech zahrady také navrhujeme nová mola ke zpřístupnění vody.

Lokalita

Kroměříž

Datum projektu

projekt 2017

Klient

Arcibiskupství olomoucké

Spolupráce

geodetické zaměření: Jurisgeo, vodohospodářská část: MV Projekt, stavební průzkumy: NV Engineering, statické řešení: STATIKA Olomouc, restaurátorské průzkumy: R. Surma, R. Tikal, Houska & Douda, vizualizace: neoVISUAL

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám