SL / Reference

Projekt

Rezidence Hagibor

Řešené území je součástí širšího urbanistického návrhu lokality Hagibor. Hlavní koncepce spočívá v nalezení společných prvků městské zeleně v širším území. Hlavním motivem městské zeleně v okolí jsou rozsáhlé plochy hřbitovů s hustými porosty dřevin. Koncepce vytváří obdobu městského lesa mezi navrženými objekty. Městský les nabývá různých podob dle hierarchie veřejných a soukromých prostor.  Zároveň s tím se mění jeho hustota a intenzita.

Objekty vytváří ve středu území nový velkoryse dimenzovaný pěší bulvár, který míří do středu oblasti nové čtvrti Hagiboru. Ten je vzhledem k návrhu okolních objektů ponechán jako volná dlážděná plocha s hustou výsadbou stromů. Jednotlivé hmoty objektů střídají plochy tzv. „městského lesa“. Jedná se o návrh husté vegetace obsahující stromové, keřové i bylinné patro. Všechny tyto rozličné plochy protkává síť drobných spojovacích cest.

Součástí řešení parteru je návrh modrozelené infrastruktury včetně specifických substrátů pro stromy.

Autoři návrhu: boglearchitects.com, ibarch.cz

Koncepční krajinářský architekt: Michel Desvigne Paysagiste, micheldesvignepaysagiste.com

Lokalita

Praha 10

Datum projektu

projekt 2019

Klient

Vinohradská properties a.s., HG1 s.r.o., HG5 s.r.o., Crestyl Newco No. 12 s.r.o.

Generální projektant

Bogle Architects, Ian Bryan Architects

Provedené práce

krajinářské úpravy, modrozelená infrastruktura

Spolupráce

vizualizace, model: neoVISUAL

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám