SL / Reference

Realizace

SMÍCHOFF

V projektu Smíchoff jsme řešili (kromě střešních ploch) rozsáhlý pobytový parter za administrativní budovou v rušné části města. Díky clonění od Plzeňské ul. je prostor překvapivě klidný.

Svažitý terén je doplněn schodišti a zpevněnými plochami pro oddech, ale převážná většina jeho rozlohy je porostlá zelení. Pro rozsáhlé svažité plochy jsme navrhli divokou vegetaci, která zvládne složité stanoviště a vytvoří vegetační kryt proti erozi (v ploše jsou nainstalovány i geobuňky), bude schopná jistého stupně autoregulace (a tím pomůže snižovat nároky na údržbu v tomto špatně přístupném terénu) a bude také velmi estetická. Vegetace se skládá z travin a trvalek, doplněných občasnými dřevinami. Významný podíl rostlinných druhů je domácí, a i díky nízké intenzitě údržby funguje plocha jako biotop.

Lokalita

Praha-Smíchov

Datum projektu

realizace 2019

Klient

PKM Development

Generální projektant

Bogle Architects

Provedené práce

krajinářská architektura

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám